Grafik Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu Eturia Sp. z o.o.
Lider projektu:
Eturia Sp. z o.o.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 25j/26
30-234 Kraków
Tel. 12 421 2713
e-mail: rl@eturia.pl
strona: www.eturia.pl

Wykwalifikowany grafik komputerowy

Celem projektu jest zdobycie kompetencji przez osoby pracujące w zakresie obsługi programów graficznych Photoshop i CorelDraw.


Rekrutacja do udziału w projekcie została zakończona.

Harmonogram szkolenia:

PHOTOSHOP:

Dzień I:

1. Interfejs programu AP – 2h
1. Wprowadzenie teoretyczne
2. Omówienie interface’u programu Photoshop
3. Arkusz roboczy Photoshopa, paski, okna, dokery, skróty
4. Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD.


II. Technika pracy na warstwach – 2h

III. Selekcja – 3h
1. Narzędzia zaznaczeń
2. Opcje zaznaczeń, sposoby ich wykorzystania

IV. Podstawowe narzędzia malarskie – 1h

V. Praca z tekstem – 1h
1. Narzędzia tekstowe, efekty


Dzień II:

V. Praca z tekstem – c.d. – 1 h
1. Czcionki, opcje tekstu

VI. Podstawy edycji i tonowania obrazu – 3 h

VII. Korekta kolorystyczna obrazu – 3 h
VIII. Ścieżki – tworzenie i edycja – 2h


Dzień III:

IX. Funkcje grafiki internetowej – 2h

COREL DRAW

I. Wprowadzenie – 2h
1. Poszerzenie wiadomości o grafice wektorowej, omówienie formatów plików.
2. Omówienie interface’u programu CorelDraw

II. Rysowanie, kontury, wypełnianie i efekty specjalne – 3h
1. Praca na obiektach
2. Omówienie narzędzi rysowania i ich edycja
3. Zastosowanie efektów (obwiednia, metamorfoza, obrys, soczewka, perspektywa)

III. PowerTrace – automatyczna zamiana pixeli na krzywe – 2h
1. Omówienie opcji trasowania:
  • rysunek kreskowy
  • logo, szczegółowe logo
  • obrazek clipart
  • obrazek wysokiej i niskiej jakości
2. Praca na przykładowych zdjęciach


Dzień IV:

IV. Praca z tekstem – 2h
1. Omówienie różnic między tekstem w CorelDraw a tekstem w Photoshop
2. Formatowanie i edycja tekstu
3. Rodzaje i atrybuty tekstu
4. Dopasowywanie tekstu do ścieżki

V. Grafika pikselowa – 2h
1. Omówienie paneli programu
2. Praca z obrazem:
3. Praca na podstawowych narzędziach

VI. Przygotowywanie projektów – 2h
1. Omówienie rodzajów eksportu plików
2. Rodzaje rozrzedzeń plików i ich zastosowania
3. Podstawowe zagadnienia przygotowania plików do druku

Egzamin teoretyczny i praktyczny – 3hZajęcia prowadzone w formie wykładów , warsztatów, ćwiczeń z wykorzystaniem laptopów z oprogramowaniem Adobe Photoshop i CorelDraw, materiałów szkoleniowych oraz platformy e -learningowej.


2012 - 2022 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | realizacja: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: grafik@szih.pl